Generator ozonu

Generator ozonu to urządzenie służące do wytwarzania gazu ozonowego (O3).Ozon łatwo się rozkłada i nie można go przechowywać.Należy go przygotować i wykorzystać na miejscu (przechowywanie krótkoterminowe może odbywać się w szczególnych okolicznościach), dlatego generatory ozonu muszą być używane we wszystkich miejscach, w których może być stosowany ozon.Generatory ozonu są szeroko stosowane w wodzie pitnej, ściekach, utlenianiu przemysłowym, przetwórstwie i konserwacji żywności, syntezie medycznej i sterylizacji przestrzeni.Gazowy ozon wytwarzany przez generator ozonu może być wykorzystany bezpośrednio lub może uczestniczyć w reakcji poprzez zmieszanie z cieczą przez urządzenie mieszające.Ozon jest wytwarzany przez płytę ceramiczną na zasadzie wysokiej częstotliwości i wysokiego ciśnienia.Źródłem gazu jest powietrze, bez żadnych innych surowców.Użyj funkcji sterylizacji ozonu o szerokim spektrum, wysokiej wydajności i szybkiej sterylizacji, aby sterylizować powietrze w pomieszczeniach, utleniać i denaturować powłokę białkową bakterii, grzybów i innych bakterii, zabijając w ten sposób propagule bakteryjne i zarodniki, wirusy, grzyby itp. Różnorodność toksyczne składniki (takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, dym i substancje organiczne o zapachu) wywołują reakcje utleniania w celu wyeliminowania zapachu i uwolnienia jego toksyczności.