Rdzeń parownika

Parowanie to fizyczny proces przekształcania cieczy w stan gazowy.Ogólnie rzecz biorąc, parownik to obiekt, który przekształca substancję płynną w stan gazowy.W przemyśle istnieje duża liczba parowników, z których jednymi są parowniki stosowane w układach chłodniczych.Parownik jest bardzo ważną częścią czterech głównych części chłodnictwa.Skroplona niskotemperaturowa ciecz przechodzi przez parownik, wymienia ciepło z powietrzem zewnętrznym, odparowuje i pochłania ciepło, osiągając efekt chłodzenia.Parownik składa się głównie z dwóch części, komory grzewczej i komory parowania.Komora grzewcza dostarcza do cieczy ciepło wymagane do odparowania, aby promować wrzenie i parowanie cieczy;komora parowania całkowicie oddziela fazę gazową i ciekłą.